CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư của anh em vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của anh em. Chúng tôi sẽ không chỉ rõ ràng mà còn cởi mở về lý do vì sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của anh em và cách chúng tôi sử dụng những thông tin đó. Khi anh em có những lựa chọn hoặc quyền, chúng tôi sẽ giải thích cụ thể những điều này cho anh em.

Chính sách bảo mật này giải thích cách mà 789bevn.bet sử dụng thông tin cá nhân của anh em khi anh em sử dụng một trong những trang web của chúng tôi.

Nếu anh em không đồng ý với bất kỳ tuyên bố nào trong chính sách về quyền riêng tư, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc đăng ký tài khoản tại trang web của chúng tôi, bao gồm cả đặt cược và chuyển tiền sẽ được coi là xác nhận về sự chấp nhận hoàn toàn của nah em với Điều khoản và điều kiện cũng như chính bảo mật về quyền riêng tư của chúng tôi.

Anh em có quyền ngừng sử dụng trang web bất cứ lúc nào, tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể được pháp luật yêu cầu lưu trữ lại một số thông tin cá nhân của anh em. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi đối với chính sách về quyền riêng tư này theo quy định đồng thời sẽ thông báo cho anh em về những thay đổi này bằng cách đăng những điều khoản đã được sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên anh em nên thường xuyên xem lại chính sách quyền riêng tư này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – Thông tin của bạn ai đang kiểm soát ?

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Thông tin của bạn ai đang kiểm soát ?
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – Thông tin của bạn ai đang kiểm soát ?

Trong tất cả chính sách về quyền riêng tư này, 789betvn.bet cùng với các công ty con bao gồm cả chi nhánh của chúng tôi kiểm soát cách thu thập dữ liệu cá nhân của anh em và mục đích mà dữ liệu cá nhân của anh em được 789betvn.bet, với vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu cho những mục đích của luật bảo vệ hiện hành tại Châu Âu.

Nhân viên bảo vệ tất cả dữ liệu của chúng tôi

Nếu như anh em đang lo lắng hoặc muốn biết thêm thông tin về cách 789betvn.bet xử lý thông tin cá nhân của anh em, thì anh em có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại :

Thông tin mà chúng tôi thu thập của anh em

Thông tin mà chúng tôi thu thập của anh em
Thông tin mà chúng tôi thu thập của anh em

Thông tin cá nhân

Anh em cung cấp những thông tin này cho chúng tôi trong quá trình tạo lập tài khoản, đặc cược cũng như sử dụng dịch vụ của website 789betvn.bet. Thông tin này bắt buộc để cung cấp cho anh em quyền truy cập vào một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi và tất cả dịch vụ liên quan.

Dữ liệu này được thu thập khi anh em :

 • Đăng ký tài khoản 789betvn.bet
 • Tự nguyện cung cấp khi anh em sử dụng trang web.
 • Cá nhân tiết lộ thông tin tại các khu vực công cộng của trang web.
 • Cung cấp nó khi anh em liên hệ với đội nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng chơi.

Thông tin sẽ bao gồm :

 • Tên đăng nhập.
 • Họ và tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại.
 • Địa chỉ thanh toán
 • Giấy tờ tùy thân
 • Lịch sử giao dịch.
 • Chi tiết thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc những thông tin thanh toán khác.
 • ……..

Thông tin được yêu cầu cho mục đích thanh toán đồng thời bảo vệ vị trẻ thành niên. Anh em không chỉ có thể sửa đổi mà còn có thể cập nhật những thông tin bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Dữ liệu này chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ đồng thời sẽ không bao giờ được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những bên được giới thiệu dưới đây.

Các cuộc gọi điện thoại

Những cuộc điện thoại đến và đi từ trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ được ghi lại cho mục đích đào tạo, bảo mật đi kèm với việc giải quyết tất cả thắc mắc phát sinh dịch vụ mà anh em nhận được.

Tính năng xã hội của sản phẩm cá cược của chúng tôi

Nếu anh em chọn tham gia vào bất kỳ tính năng xã hội nào mà chúng tôi cung cấp cùng với những sản phẩm của mình, 789betvn.bet có thể lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu theo một cách khác.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân và phân tích lưu lượng truy cập

789betvn.bet cố gắng làm cho trang web của chúng tôi thân thiện hơn với khách hàng đồng thời dễ dàng tìm thấy trên internet. 789betvn.bet thu thập dữ liệu về cách anh em sử dụng trang web, những dữ liệu này sẽ không nhận dạng cá nhân anh em.

Khi anh em tương tác với những dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ lưu trữ nhật ký hoạt động dành riêng cho anh em để thu thập một số thông tin quản trị và lưu lượng truy cập, chẳng hạn như : địa chỉ IP, ngày truy cập, thời gian truy cập, sử dụng ngôn ngữ, những trang web đã truy cập…… Thông tin vô cùng cần thiết cho việc cung cấp cũng như chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Cookies

789betvn.bet sử dụng cookie để đảm bảo trang web của chúng hoạt động một cách hiệu quả đồng thời tăng cường lượt truy cập của anh em vào nền tảng của chúng tôi. Anh em có thể tìm thêm thông tin trong chính sách Cookie của chúng tôi.

Những thay đổi về Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật chính này theo thời gian, vì vậy anh em vui lòng thường xuyên xem lại những chính sách này. Nếu như có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách quyền riêng tư này, thì chúng tôi sẽ cố gắng để thông báo trước cho anh em thông qua email, các kênh liên lạc hoặc trang web.

Chúng tôi sẽ thông báo trước cho anh em về quyền thay đổi, anh em hãy dành một ít thời gian để xem xét cũng như hiểu những thay đổi trước khi chúng có hiệu lực. Chúng tôi sẽ không thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo mật mà không có sự đồng ý của anh em. Nếu như anh em từ chối việc chấp nhận những thay đổi về chính sách quyền riêng tự hoặc không chấp nhận những thay đổi trong một khoảng thời gian, thì chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.